Projeler

San-Tez Projeleri

Yüksek Enerjili Duyarsız Triamintrinitrobenzen (TATB) Maddesinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi

Ülkemizde henüz üretimi mevcut olmayan duyarsız, yüksek enerjili, aşırı sıcaklığa karşı dirençli yeni nesil bir patlayıcı olan 1,3,5-triamin-2,4,6-trinitrobenzen (TATB)’nin sentezi 0026.STZ.2013-1 nolu santez projesi ile gerçekleştirilmiştir. Floroglisinolden 1,3,5-trimetoksibenzen sentezlendikten sonra, nitrolama ve aminleme reaksiyonları ile prototip TATB elde edilmiştir.

Kosgeb Projeleri

Floroglisinol (1,3,5 tri hidroksibenzen) Sentez Şartlarının Araştırılması ve Pilot Ölçekte Üretiminin Tasarımı

Şu anda ülkemizde üretimi bulunmayan Floroglisinol üzerine, Ar-Ge ve İnovasyon projesi yapan firmamız bir seri yöntem uygulayarak laboratuvar ölçekte floroglisinol sentezini gerçekleştirmiş ayrıca ve çeşitli teknikler kullanarak ürün karakterizasyonu ve doğrulanmasını da yapmıştır.

Öz Sermaye Projesi

Pilot ölçekli tesisin tasarımı ve imalatı yapılarak hekzamin ve RDX üretiminin gerçekleştirilmesi

Üniversite BAP Projeleri – 1

Atık TNT’nin Geri Kazanımı

Üniversite BAP Projeleri – 2

Büyük Ölçekli Hekzamin Üretimi

Bu Projede amaç RDX’in hammaddesi olan hekzamin sentez şartlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, daha verimli tepkimeler gerçekleştirilebilen ortam şartları ve doğru teoriler kullanılmak suretiyle iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.